אם לא קיבלת תגובה לאחר 24 שעות מרגע פנייתך,

הנה פרטי ההתקשרות עם טל:

מייל: info@talmorad.com

נייד: 052-3202485

יום מקסים

לירון

וצוות הקורסים

liron_signature