תנאי שימוש באקדמיה הדיגיטלית של ביה״ס לעסקים

השימוש באתר ובתכניו כפוף לאישור תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי.

א. האתר/http://newacademy.lironmor.com(להלן: "האתר") מופעל על-ידי חברת לירון מורVMI(להלן: "לירון מור"), ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורים באמצעות האינטרנט, במגוון נושאים (להלן: "השירותים").

ב. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2. התכנים שבאתר.

א. השירות הניתן הנו תכנית אימון בשם "קורס דיגיטאלי", תכנית שמטרתה לקדם עסקים ולייצר תהליכי עבודה עסקיים ושיווקיים מבוססים על האינטרנט עבור עסקים אלו.

ב. הקורס יתקיים באמצעות חומרי לימוד באתר האינטרנט כמפורט להלן: 

1) האתר מציע תכני לימוד והדרכה, ומאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע (להלן: "התכנים").

2) התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

3) חברת לירון מור VMI בע"מ רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מרשימה זו.

4) על-מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, באחריות הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה )High Definition( תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, וחברת לירון מור VMI בע"מ אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט .

5) הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי צפייה התכנים באתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ויתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך .

6) אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.

3. תקופות התקשרות לאחר רכישת מנוי לאתר.

א. קורס "קיקסטארט": 10 שבועות של ליווי כתוב דרך האתר.

ב. קורס "אימפקט": 4 שבועות של ליווי כתוב דרך האתר.

ג. קורס "ריסטארט 1:1", "ריצ'מיינד", "סל אונליין", "פיס אוף מיינד": ללא ליווי דרך האתר.

ד. " קבצי תרגול", הינם קבצים שונים לתרגול התוכנה הנלמדת, ובין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקי מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המנוי רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שניתנות באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלוונטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.

ה. חברת לירון מור תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע במנויים השונים.

ו. מחיר המנויים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. חברת לירון מור VMI בע"מ תהא רשאית לעדכן את מחירי המנויים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת מנויים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

ז. חברת לירון מור שומרת את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

ח. רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על חברת לירון מור VMI בע"מ), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר).

ט. הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. חברת לירון מור VMIבע"מ מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.

י. ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר ת"ז וכיו"ב.

יא. לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של חברת לירון מור והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.

יב. ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את חברת לירון מור VMI בע"מ בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד. ככל שהלקוח לא ישלם את התמורה במועד, סכום התמורה יהיה 1.5% ריבית לחודש באופן מצטבר.

יג. תקופת המנוי מתייחסת לתקופה קבלת הליווי הכתוב ע"י מדריכי החברה. יחד עם האמור לעיל, לקוח הרוכש מנוי יהיה זכאי לצפות בתכנים שנה מרגע רישומו כמנוי או במועד סגירתו של אתר הקורסים במידה והחברה נאלצת לכך – המוקדם מביניהם.

יד. רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש והגדרת סיסמא, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין לתת הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של חיברת לירון מור VMI בע"מ.

טו. כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית).

טז. חברת לירון מור VMI בע"מ רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.

יז.חברת לירון מור שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש מנוי ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

יח. חשבונית מס תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבונית המס שיקבל.

4. הפסקת התקשרות.

א.סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו – על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. על אף האמור לעיל, אין החזרה/החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה/שעתוק/שכפול.

ב. צפייה בתוכן כלשהו שבאתר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי חברת לירון מור על כך שאושר תקנון זה, יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, וחברת לירון מור תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בחברת לירון מור VMI בע"מ בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לחברה ואפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם חברת לירון מור (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר ופירוט הקורס המופיע באתר
lironmor.com), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים.

ג. ביטול רכישת מוצר – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול (כל קורס דיגיטלי הקיים באתר), אין באפשרותו של הקונה לבטל את העסקה אלה אם קיבל אישור מפורשות מחברת לירון מור VMI בע"מ.

ד. אישור ביטול המוצר יינתן על ידי חברת לירון מור במקרים ייחודיים כגון לקוח אשר רכש קורס ולעולם לא נכנס לאתר ולא אישר תקנון זה. זאת עד למועד תחילת הקורס המקורי אליו הוא נרשם או עד 14 יום מרגע רכישה. המוקדם מביניהם. במקרה של דחיית מחזור המוצר, ה- 14 יום יספרו עדיין מיום רכישת המוצר.

ה. חברת לירון מור שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקולים נוספים לצורך אישור ביטול רכישת מוצר, וזאת כדי להטיב עם לקוחות אשר למרות שלא עומדים בקריטריונים לביטול רכישת המוצר, יקבלו אישור על ביטול מהחברה לפנים משורת הדין.

ו. במקרה של ביטול רכישת מוצר, מתחייבת החברה להחזיר את הסכום המגיע כהחזק ללקוח עד 21 ימי עבודה מיום אישור הביטול על ידי החברה.

ז. במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה חברת לירון
מור VMI בע"מ רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש״ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

ח. סיום מנוי ביוזמת חברת לירון מור– חברת לירון מור VMI בע"מ רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למנוי באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המנוי לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה החברה כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה; ו/או, אם המנוי הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב. כן מובהר, כי הלקוח אינו רשאי לקזז סכומים כסף כלשהם, בגין כל נזק ו/או הפרה נטענת לפי הסכם זה. עשה כן המזמין, ייחשב הדבר להפרה יסודית של תנאים אלו.

ט. חברת לירון מור VMI בע"מ רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

5. קניין רוחני.

א. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של חברת לירון מורVMIבע"מ ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת
האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

ב. יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לחברת לירון מורVMIבע"מ אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

ג. השם "לירון מור" וסימני המסחר של לירון מור, בין אם נרשמו ובין אם לא, הם רכושה של חברת לירון מור VMI בע"מ בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלי קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

6 .העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה.
א. חברת לירון מור VMI בע"מ בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, חברת לירון מור VMI בע"מ אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

ב. לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). חברת מור VMI בע"מ אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין לחברה אחראית לתוצאות העסקה.

ג. פרטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי חברת לירון מורVMIבע"מ לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על חברת לירון מורVMIבע"מ אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. אחריות המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

ד. חברת לירון מור VMI בע"מ אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

ה. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת לירון מור VMI בע"מ בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

7. שמירה על פרטי הלקוח ואבטחת נתונים.

א. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה החברה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת החברה לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

ב. הרכישה בכרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL . עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, וחברת לירון מור VMI בע"מ אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

ג. חברת לירון מור VMI בע"מ תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה )cookies( "או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה cookies-או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookiesאו קבצי מידע.

ד. בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית לתעד את כתובות הIP-של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

ה. חברת לירון מורVMIבע"מ לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

ו. החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

8. שירות לקוחות.

א. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי לירון מור, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון - 07-33-850-820, או בדואר אלקטרוני .info@lironmor.com נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של החברה, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

9. שונות:

א. חברת לירון מורVMIבע"מ רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

ב. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשה על-ידי הלקוח עצמו.

ג. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

ד. חברת לירון מורVMIבע"מ רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.