כולנו פה רוקדים כי בקרוב העסק שלך הולך לפרוץ בכל הכוח.

חשבונית מס (עליה אפשר להזדכות במע״מ) כבר אצלך בתיבת המייל.

לחיי העסק שלך,

צוות בית הספר לעסקים