info@lironmor.com
הקלטת וובינר חשיפה לתוכנית הליווי העסקי - ריסטארט בוובינר ראיינתי 2 בעלות עסקים שספרו את סיפור הפריצה שלהן שקרו להן במהלך ההשתתפות בתוכנית!