info@lironmor.com
"וידאו הפך להיות הדרך בה אני מתקשר עם העולם.. כל הזמן יש פעילות זורמת, יש לקוחות, יש טלפונים, יש התעניינות" אסף זלמנוביץ' מורה ליוגה ואקרו-יוגה